هویج شگفت انگیز

نوشته های محمد مهدی شکری

هویج شگفت انگیز

نوشته های محمد مهدی شکری

محمد مهدی شکریم!

از تفریحات مورد علاقم کتاب خوندن و فیلم دیدن و شنا کردن و کوه رفتن و موزیک گوش دادن و نوشتنه.

علوم کامپیوتر، ایده‌های نو، و کار کردن با آدم‌های پر انگیزه رو خیلی دوست دارم!

بچه جنوب نیستم، و دقیقا هم نمی‌دونم قدم چقدره ولی از ۲ متر چند سانتی کم‌ترم. (در جواب به سوال های محتمل!)